Timpex

automatická regulace hoření

Krbařství   >   Krbové vložky   >   Timpex

O společnosti

Firma Timpex se specializuje na vývoj a výrobu regulace hoření již 16 let.
V současné době společnost produkuje široké spektrum výrobků – od jednoduchých regulací hoření určených pro samostatná krbová kamna až po komplexní regulace určené pro teplovodní vytápění rodinných domů.

Foto 2.jpg
foto 1.jpg

Technologie

Automatická regulace hoření zajišťuje optimální průběh hoření v topeništi krbu nebo kamen. Zařízení reguluje přívod vzduchu do topeniště v závislosti na teplotě spalin. Tímto se dociluje maximální využití energie z paliva a současně neuniká přebytečná energie do komínu.

Software regulace vyhodnocuje průběh hoření a přesně v optimální době dochází k regulaci množství vzduchu do topeniště. Tento proces zajišťuje nejen ekologický, ale i ekonomický provoz. Oheň déle hoří, je docílena vyšší účinnost hoření a vytápění a navíc přebytečná žárová energie neodchází do exteriéru.

Proč automatická regulace hoření ?

  • prodlužuje proces hoření a interval přikládání
  • snižuje spotřebu paliva o 30 % a více
  • zabraňuje přetopení topného systému
  • zvyšuje účinnost hoření topného systému
  • zlepšuje tepelnou pohodu
  • zvyšuje bezpečnost topení
  • prodlužuje životnost topného systému
  • ovládá další externí komponenty (dle typu regulace)
  • signalizuje potřebu dalšího přiložení paliva
foto 4.jpg

foto 3.png

Web výrobce